RAMOWY PLAN DNIA


7:00 – 8:30 Rozpoczęcie dnia – zbieranie się dzieci:
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• gry edukacyjne,
• zabawy swobodnie zainicjowane przez dziecko.
8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania:
• sprzątanie zabawek,
• higiena przed śniadaniem.
9:00 – 9:30 Śniadanie:
• wspólne spożywanie posiłku,
• porządkowanie po śniadaniu,
• mycie zębów.
9:30 – 11:30 Zajęcia w grupie:
• plastyka,
• muzyka z elementami rytmiki,
• zajęcia ruchowe,
• zajęcia dydaktyczne,
• czytanie bajek,
• spacer,
• zabawa na placu zabaw.
11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu:
• sprzątanie zabawek,
• higiena przed obiadem.
12:00 – 12:30 Obiad:
• wspólne spożywanie posiłku,
• porządkowanie po obiedzie.
12:30 – 13:00 Przygotowanie do odpoczynku:
• higiena po obiedzie,
• przebieranie w piżamkę.
13:00 – 14:30 Odpoczynek dzieci – leżakowanie:
• wyciszenie dzieci,
• słuchanie muzyki,
• czytanie bajek,
• drzemka.
14:30 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku.
15:00 – 15:30 Podwieczorek.
15:30 – 16:00 Higiena po podwieczorku.
16:00 – 17:00 Zajęcia swobodne i zabawy indywidualne.