REKRUTACJA

Rekrutacja do żłobka odbywa się tylko osobiście.

Warunkiem jest spełnienie zapisów zawartych w Statucie.

Preferencje mają tylko rodzeństwa.

Decyzję o przyjęciu dziecka wydaje dyrektor żłobka.